نویسنده = بیات بداقی، ناهید
تعداد مقالات: 1
1. امنیت و ایمنی فیزیکی در کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی استان زنجان

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 22-33

فرهنگ فرخی؛ ناهید بیات بداقی