نویسنده = خادمیان، مهدی
تعداد مقالات: 2
2. نظریه دسترسی در مقابل مالکیت

دوره 13، شماره 2، تابستان 1381، صفحه 105-112

مهدی خادمیان