نویسنده = افشار، ابراهیم
تعداد مقالات: 3
1. کتابخانه‌های ملی ایران، کانادا، استرالیا: گذشته و حال در پرتو مقایسه

دوره 23، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 150-169

محبوبه شاکری مطلق؛ ابراهیم افشار؛ فریبرز خسروی


2. ظهور و سقوط نخستین انجمن کتابداران ایران (1345-1359)

دوره 22، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 110-128

فاطمه زارع؛ ابراهیم افشار؛ مرتضی نورایی


3. کتابخانه ملی ایران: ساختمان نو و آینده نو

دوره 19، شماره 3، پاییز 1387، صفحه 261-272

ابراهیم افشار؛ سودابه نوذری