نویسنده = بیرانوند، علی
تعداد مقالات: 2
2. اُپک‌ها: انتظارات و پیشنهادات

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 6-24

علی بیرانوند؛ هادی شریف مقدم