نویسنده = پیشوایی، فاطمه
تعداد مقالات: 1
1. رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 120-134

حسن کیانی خوزستانی؛ مهرداد نیکنام؛ فاطمه پیشوایی