نویسنده = جعفرنژاد، نوشین
تعداد مقالات: 1
1. بررسی انتقادی گسترش‌های ایرانی رده‌بندی دهدهی دیویی برپایه ویراست 22

دوره 23، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 40-58

مرتضی کوکبی؛ نوشین جعفرنژاد