نویسنده = بزرگی، اشرف‌السادات
تعداد مقالات: 4
2. خدمات مرجع مجازی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران: ارزیابی کیفی

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 130-147

فرناز محمدی؛ اشرف‌السادات بزرگی


4. بررسی میزان سازگاری موضوعها و عنوانها در کتابهای فارسی

دوره 2، شماره 1، 2، 3، و 4، زمستان 1370، صفحه 114-145

اشرف‌السادات بزرگی