نویسنده = بذرافشان، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. همکاری‌های علمی و شبکه‌‌های هم‌تألیفی در تولیدات علمی دانشگاه صنعتی‌‌شریف در طول سال‌های 2005- 2010

دوره 24، شماره 1، بهار 1392، صفحه 166-186

مریم اسدی؛ سمیه جولایی؛ سامان ثقفی؛ اعظم بذرافشان