نویسنده = حسینی، شهیمه‏السادات
تعداد مقالات: 1
1. دیدگاه ناشران شهر تهران درباره حق مؤلف در ایران

دوره 24، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 42-56

داریوش مطلبی؛ شهیمه‏السادات حسینی