نویسنده = بصیریان، رضا
تعداد مقالات: 3
1. نقش و جایگاه "مستندسازی" در مدل‌های عمومی مدیریت دانش: رویکردی تحلیلی

دوره 29، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 117-132

رضا بصیریان؛ احسان گرایی؛ مرتضی کوکبی