نویسنده = بابایی، محمود
تعداد مقالات: 1
1. ویژگی‌های رسانه‌‌های نوین و الگوهای ارتباطی

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 174-193

محمود بابایی؛ سپیده فهیمی‌‌فر