نویسنده = درودی، فریبرز
تعداد مقالات: 4
1. نقش مصورسازی در فرایند بازیابی اطلاعات

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 154-173

فریبرز درودی؛ نرگس محمدعلیپور


2. تحلیلی بر تبیین نقد منابع اطلاعاتی

دوره 23، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 80-100

فریبرز درودی


3. ارتباط تصویری و پردازش دیداری اطلاعات: آشنایی با مبانی نظری حوزه مصورسازی

دوره 22، شماره 2، تابستان 1390، صفحه 6-23

فریبرز درودی؛ عادل سلیمانی‌نژاد