نویسنده = دیانی، محمدحسین
تعداد مقالات: 1
1. پدیدارنگاری: روش پژوهش کیفی در مطالعات قلمرو بازیابی اطلاعات

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 18-38

طاهره ریگی؛ محمدحسین دیانی؛ رحمت‌الله فتاحی