نویسنده = داورپناه، محمدرضا
تعداد مقالات: 5
1. نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 123-132

موسی یمین‌فیروز؛ محمدرضا داورپناه


2. جایگاه استناد در فعالیت‌های علمی

دوره 16، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 87-96

محمدرضا داورپناه


4. تحلیلی بر تبدیل داده به اطلاعات و دانش

دوره 14، شماره 1، بهار 1382، صفحه 71-80

محمدرضا داورپناه