نویسنده = حسن زاده، محمد
تعداد مقالات: 5
1. خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تألیفی و ترجمه‌ای فارسی

دوره 31، شماره 1، بهار 1399، صفحه 52-64

مریم‌سادات پرسته زاد؛ عاطفه شریف؛ محمد حسن زاده


2. عوامل ایجاد مطلوبیت در خریداران کتاب‌های دانشگاهی

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-111

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم‌نیا؛ محمد حسن‌زاده؛ مریم ناخدا


3. عوامل تقویت‌کننده همکاری میان کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 86-109

اعظم نجفقلی‌نژاد ورجوی؛ محمد حسن‌زاده


5. بیان نیاز اطلاعاتی

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 90-111

سیامک محبوب؛ محمد حسن‌زاده