نویسنده = حسن زاده، محمد
تعداد مقالات: 5
1. خواندن و عناصر مرتبط با آن در ادبیات داستانی تالیفی در مقایسه با آثار ترجمه شده

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 03 آذر 1398

عاطفه شریف؛ مریم پرسته زاد؛ محمد حسن زاده


2. عوامل ایجاد مطلوبیت در خریداران کتاب‌های دانشگاهی

دوره 28، شماره 1، بهار 1396، صفحه 101-111

مهشید التماسی؛ فاطمه فهیم‌نیا؛ محمد حسن‌زاده؛ مریم ناخدا


3. عوامل تقویت‌کننده همکاری میان کتابخانه‌های ملی کشورهای عضو اکو

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 86-109

اعظم نجفقلی‌نژاد ورجوی؛ محمد حسن‌زاده


5. بیان نیاز اطلاعاتی

دوره 23، شماره 1، بهار 1391، صفحه 90-111

سیامک محبوب؛ محمد حسن‌زاده