نویسنده = تصویری قمصری، فاطمه
تعداد مقالات: 8
1. بیست سال تولید علم در پژوهشکده مهندسی سازمان فضایی ایران

دوره 25، شماره 1، بهار 1393، صفحه 42-63

فاطمه تصویری قمصری؛ حامد صالحی؛ سعید شاخصی


4. تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

دوره 17، شماره 3، پاییز 1385، صفحه 75-88

فاطمه تصویری قمصری؛ محمدرضا جهان‌نما


5. بررسی رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

دوره 17، شماره 1، بهار 1385، صفحه 23-36

علی رادمهر؛ فاطمه تصویری قمصری


6. میزان رضایتمندی استفاده‌کنندگان از خدمات کتابخانه پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی

دوره 15، شماره 2، تابستان 1383، صفحه 129-138

علی رادباوه؛ فاطمه تصویری قمصری


8. بررسی رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیأت علمی سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

دوره 10، شماره 2، تابستان 1378، صفحه 27-42

زهیر حیاتی؛ فاطمه تصویری قمصری