نویسنده = تیموری‌خانی، افسانه
تعداد مقالات: 4
2. تحلیل اطلاعات نسخه‌شناختی نسخه‌های خطی موجود در کتابخانه دیجیتال سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران

دوره 22، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 46-55

افسانه تیموری‌خانی؛ سعیده اکبری داریان؛ فتح‌الله کشاورز


4. ارزیابی دوره‌های آموزش عمومی کتابداری در کتابخانه ملی ایران

دوره 14، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 13-22

افسانه تیموری‌خانی