نویسنده = افشار، ابراهیم
تعداد مقالات: 6
1. تأثیر اعتیاد به اینترنت بر میزان مطالعه‌ دانشجویان

دوره 24، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 26-37

دلنشین دانایی‌مقدم؛ فریبرز خسروی؛ ابراهیم افشار


3. آیا دانشگاه اصفهان برای پیاده‌سازی مدیریت دانش آماده است؟

دوره 21، شماره 3، پاییز 1389، صفحه 6-20

بنفشه فتح‌اللهی؛ ابراهیم افشار زنجانی؛ دامون نوذری


5. یادداشت سردبیر

دوره 16، شماره 3، پاییز 1384، صفحه 9-10

ابراهیم افشار زنجانی


6. مدیریت دانش و چون و چرایی درباره آن

دوره 15، شماره 3، پاییز 1383، صفحه 63-69

ابراهیم افشار زنجانی؛ سودابه نوذری