نویسنده = انتهایی، علیرضا
تعداد مقالات: 1
1. مدیریت دانش: چالشی نو در سازمان‌ها

دوره 19، شماره 1، بهار 1387، صفحه 143-154

علیرضا انتهایی