نویسنده = تیموری خانی، افسانه
تعداد مقالات: 1
1. یادداشت: معرفی نرم‌افزار مارک‌ادیت

دوره 30، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 113-123

افسانه تیموری خانی