نویسنده = باقری، توران
تعداد مقالات: 2
1. ارائه الگوی به‌کارگیری فناوری معنایی در بازیابی اطلاعات در کتابخانه‌های دیجیتالی

دوره 30، شماره 2، تابستان 1398، صفحه 129-151

توران باقری؛ یعقوب نوروزی؛ علیرضا اسفندیاری مقدم؛ عاطفه زارعی


2. مهارت‌های انسانی و فنی در مدیریت کتابخانه‌های تخصصی

دوره 25، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 89-99

توران باقری؛ علیرضا اسفندیاری‌مقدم