نویسنده = ابراهیمی، سعیده
تعداد مقالات: 2
2. پژوهشگاه‌های ایران در علم جهانی: بررسی علم‌سنجانه

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 34-52

سعیده ابراهیمی