نویسنده = آقایی‌میرک‌آباد، اعظم
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی رابط کاربر موتورهای جستجوی فارسی: دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه الزهرا (س)

دوره 25، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 101-113

اعظم آقایی‌میرک‌آباد؛ امیر غائبی؛ معصومه کربلاآقایی کامران