نویسنده = حاجی زین‌العابدینی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. توصیف منابع اینترنتی در آر.دی.اِی. در مقایسه با قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن

دوره 24، شماره 4، زمستان 1392، صفحه 82-99

مریم رخشانی؛ محسن نوکاریزی؛ محسن حاجی زین‌العابدینی