نویسنده = آزادی احمدآبادی، قاسم
تعداد مقالات: 3
1. مدیریت اطلاعات در دو شبکه علمی- اجتماعی: سایت‌یولایک و بیبسونومی

دوره 28، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 175-199

قاسم آزادی احمدآبادی؛ نصرت ریاحی‌نیا


2. رویکردها و الگوهای ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی

دوره 24، شماره 1، بهار 1392، صفحه 94-116

قاسم آزادی احمدآبادی


3. تحلیلی بر پیشرفت‌های چکیده‌نویسی خودکار

دوره 20، شماره 3، پاییز 1388، صفحه 155-176

قاسم آزادی احمدآبادی