نویسنده = باب‌الحوائجی، فهیمه
تعداد مقالات: 7
1. چالش‌های تحلیل موضوعی کتاب از نظر متخصصان مستندسازی

دوره 27، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 41-58

محبوبه قربانی؛ فهیمه باب‌الحوائجی


2. فراتحلیل مطالعات حوزه پذیرش فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران

دوره 27، شماره 1، بهار 1395، صفحه 145-162

عباس دولانی؛ نجلا حریری؛ فهیمه باب‌الحوائجی


5. فهرستنویسی تعاونی در محیط اینترنت: تجربه کتابخانه‌های تخصصی کشاورزی در ایران

دوره 21، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 170-186

فهیمه باب‌الحوائجی؛ نیر خالدی


7. تحلیل محتوا

دوره 8، شماره 4، زمستان 1376، صفحه 98-108

فهیمه باب‌الحوائجی