نویسنده = تاج‌الدینی، اورانوس
تعداد مقالات: 4
1. تبیین سیر تبدیل ایده به پدیده در علوم انسانی ایران

دوره 27، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 83-104

اورانوس تاج‌الدینی؛ محمد اعظمی؛ علی سادات موسوی


2. نقش مدیریت دانش در برنامه‌ریزی راهبردی کتابخانه‌های دانشگاهی

دوره 26، شماره 3، پاییز 1394، صفحه 65-77

اورانوس تاج‌الدینی؛ علی سادات ‌موسوی


3. چرا پژوهشگران استناد می‌کنند؟: پیمایش نظرات اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 79-91

اورانوس تاج‌الدینی؛ علی سادات‌موسوی؛ فخرالسادات هاشمی‌نسب


4. کتابخانه‌های اجتماعی: نسل جدید کتابخانه‌ها در تعامل و تقارن با جنبش 0/2

دوره 22، شماره 1، بهار 1390، صفحه 110-124

علی سادات‌ موسوی؛ اورانوس تاج‌الدینی