نویسنده = امان‌الهی‌نیک، حمید
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی کتابخانه‌های دیجیتالی مؤسسه‌های پژوهشی ایران براساس پروتکل دیجی‌کوال

دوره 25، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 25-43

حمید امان‌الهی‌نیک؛ مهدی علیپورحافظی؛ داریوش مطلبی