نویسنده = اباذری، زهرا
تعداد مقالات: 3
1. نقش محصولات اطلاعاتی معرفی شده توسط کتابداران کتابخانه ملی(ج.ا.ا) براطلافرینی کاربران

دوره 30، شماره 1، بهار 1398، صفحه 111-127

زهره دوگچی؛ زهرا اباذری؛ زهره میرحسینی؛ نجلا حریری