نمایه نویسندگان

آ

 • آزادی، قاسم میزان دقت موتورهای کاوش وب در بازیابی اطلاعات کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 111-122]

ا

 • احمدزاده، سعادت تحلیل استنادی مآخذ پایان‌نامه‌های دکترای شهرسازی و معماری دانشکده هنرهای زیبا [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 33-48]
 • استیل، نوشته جولی ام. تحلیل محتوای وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی کشورهای انگلیسی زبان [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 185-192]
 • اسکات، مارشال نوآوری‌ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 157-166]
 • اشرفی ریزی، ترجمه حسن به سوی نمایه‌سازی مفهومی با استفاده از تخصیص خودکار توصیفگرها [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 151-156]
 • اشرفی ریزی، حسن جایگاه کتابخانه‌های آموزشگاهی در عصر اطلاعات [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 49-58]
 • اصنافی، امیررضا یادگیری الکترونیکی چیست و جایگاه کتابخانه‌های مجازی در این فرایند کجاست؟ [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 133-148]
 • اصنافی، امیررضا وبلاگ، ارمغان جدید اینترنت به کتابخانه‌ها [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 167-172]
 • اصنافی، ترجمه امیررضا ساختار و توسعه اصطلاحنامه چینی به منظور نمایه‌سازی و موضوعی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 157-168]
 • افشار زنجانی، ابراهیم یادداشت سردبیر [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 9-10]
 • اکبری، اسماعیل تأثیر اختلاف املایی انگلیسی امریکایی و بریتانیایی بر میزان جامعیت بازیابی اطلاعات [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 59-66]
 • امامی، صابر مقدمه‌ای بر تحول و تطور فهرستنویسی در متون کهن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 117-128]
 • امیرحسینی، مازیار ارزیابی کمی مفاهیم تعداد و شمار روابط اصطلاحنامه‌ای در شبکه اصطلاحات اصطلاحنامه کب [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 13-32]
 • امین‌پور، فرزانه امانت بین‌کتابخانه‌ای در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور: چالش‌ها و عوامل مؤثر [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 35-44]
 • انجمن کتابداران فرانسه، شورای ملی قوانین اخلاقی کتابداران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 199-200]
 • ایزدی یگانه، مهری میز مرجع و کاربرد آن [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 9-16]

ب

پ

 • پوراحمد، علی‌اکبر طرح پیشنهادی ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی برای کتابخانه‌های مراکز آموزش عالی وزارت جهاد کشاورزی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 79-98]

ت

 • تیموری‌خانی، افسانه لزوم استانداردسازی نمایه‌ها با نگاهی به نمایه‌های انتهای کتاب براساس استاندارد ایزو 1996-999 [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 105-110]

ج

چ

 • چرنیش، ویلیام نوآوری‌ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 157-166]

ح

 • حداد، زهرا میزان تأثیر به‌کارگیری بانک‌های اطلاعاتی کتابشناسی بر کارآیی و رضایت شغلی کتابداران کتابخانه ملی ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 103-116]
 • حسن‌زاده، محمد تحلیلی مدیریتی بر برون‌سپاری خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 67-74]
 • حیاتی، زهیر میران استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه مرکزی این دانشگاه [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 89-102]

خ

 • خاصه، ترجمه علی‌اکبر نمایه‌سازی معنایی: مورد پژوهی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 183-188]
 • خسروجردی، علی نیازهای اطلاعاتی کارشناسان بانک تجارت در تهران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 159-166]
 • خسروی، فریبرز نما یا نمایه! [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 9-10]
 • خسروی، فریبرز تکنوپولی سازمانی [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 9-10]
 • خسروی، فریبرز اطلاعات و چاپلوسی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 9-10]
 • خواجوی، محمد استفاده اعضای هیئت علمی و پژوهشگران مؤسسات آموزش عالی جهاد کشاورزی تهران از اینترنت [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 13-28]

د

 • دانش، ترجمه فرشید شیوه جداسازی کلیدواژه‌ها از مدارک فرامتنی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 169-174]
 • دانش، فرشید ساختار و توسعه اصطلاحنامه چینی به منظور نمایه‌سازی و موضوعی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 157-168]
 • داورپناه، محمدرضا جایگاه استناد در فعالیت‌های علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 87-96]
 • داورپناه، محمدرضا نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 123-132]
 • دبیری، اکرم چاپ سنگی و دلایل رواج آن در ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 59-66]
 • دستغیب، محمدباقر مروری بر نمایه‌سازی متنی، محتوایی و فازی تصاویر رقمی: نظام بازیابی تصاویر رقمی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 111-116]
 • دهقانی، ترجمه لیلا فهرستنویسی کتاب‌های الکترونیکی براساس قالب مارک [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 145-156]
 • دولی، کیم ای. نوآوری‌ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 157-166]

ر

ز

 • زارع‌زاده، ترجمه فاطمه قوانین اخلاقی کتابداران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 199-200]
 • زمانی، بی‌بی عشرت یاددهی و یادگیری مهارت‌های فناوری اطلاعات در برنامه درسی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 173-184]
 • زندیان، فاطمه تحلیلی مدیریتی بر برون‌سپاری خدمات کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 67-74]
 • زوارقی، رسول نمایه‌سازی معنایی پنهان [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 129-144]

ژ

 • ژاکوب، الین ک. هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 189-194]
 • ژانگ، ونژین ساختار و توسعه اصطلاحنامه چینی به منظور نمایه‌سازی و موضوعی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 157-168]

س

 • سام آرام، کبری بهبود روش محاسبه مدخل‌ها در نمایه گردان جایگشتی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 61-72]
 • سان، تألیف پینگ سواد اطلاعاتی در آموزش عالی چین [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 193-198]
 • سودبخش، لیلا تأثیر آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 53-58]

ش

 • شادان‌پور، فرزانه خط‌مشی و گسترش مجموعه [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 53-62]
 • شهریاری، پرویز تأثیر اختلاف املایی انگلیسی امریکایی و بریتانیایی بر میزان جامعیت بازیابی اطلاعات [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 59-66]
 • شهسواری، ویدا میران استفاده و رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه صنعتی اصفهان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه مرکزی این دانشگاه [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 89-102]
 • شیخ شعاعی، ترجمه فاطمه هستی‌شناسی‌ها و وب معنایی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 189-194]

ص

 • صفری، مهدی میان‌کنش‌پذیری ابرداده‌ای در شبکه جهانی وب: مقدمه‌ای بر چارچوب توصیف منبع آر.دی.اف [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 75-88]
 • صنعت‌جو، اعظم ضرورت بازنگری در ساختار اصطلاحنامه‌ها: بررسی عدم کارایی اصطلاحنامه‌ها در محیط اطلاعاتی جدید و قابلیت‌های هستی‌شناسی‌ها در مقایسه با آن [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 79-92]

ع

 • عصاره، حسن کنترل کیفیت فرایند نمایه‌سازی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 93-103]
 • عصاره، فریده الگویی برای دسترسی عموم به فهرست پیوسته کتابخانه‌های ایران [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 31-38]
 • علیپور حافظی، مهدی آموزش از دور و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 13-20]
 • علیدوستی، سیروس کنترل کیفیت فرایند نمایه‌سازی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 93-103]
 • عینی، اکرم اطلاعات چیست؟ مفهوم "اطلاعات" در مراجع تخصصی و از دیدگاه برخی صاحب‌نظران کتابداری [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 29-34]

غ

 • غفاری، ترجمه سعید نوآوری‌ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 157-166]

ف

 • فرج‌پهلو، ترجمه عبدالحسین کالیس: یادگیری جستجوی اطلاعات با رایانه [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 149-158]
 • فرشچی، معصومه بررسی تطبیقی رده تاریخ در اصطلاحنامه فرهنگی فارسی (اصفا) و رده DSR (تاریخ ایران) و رده‌بندی دهدهی دیویی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 43-60]

ق

 • قدیمی، ترجمه نرگس از اصطلاحنامه تا هستی‌شناسی‌ها: مطالعه کوتاه موردی در حوزه ایمنی غذا که نشان می‌دهد هستی‌شناسی‌ها از اصطلاحنامه‌ها توانمندترند؛ از اصطلاحنامه‌ها تا زبان وب هستی‌شناسی و چارچوب‌های توصیف منابع [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 145-150]

ک

ل

 • لوزر، بوریس از اصطلاحنامه تا هستی‌شناسی‌ها: مطالعه کوتاه موردی در حوزه ایمنی غذا که نشان می‌دهد هستی‌شناسی‌ها از اصطلاحنامه‌ها توانمندترند؛ از اصطلاحنامه‌ها تا زبان وب هستی‌شناسی و چارچوب‌های توصیف منابع [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 145-150]
 • لیندنر، جیمز ار. نوآوری‌ها در گسترش و توسعه برنامه آموزش از دور [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 157-166]

م

 • محمداسماعیل، صدیقه کاربردپذیری صفحات وب دانشگاه‌های صنعتی کشور [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 107-136]
 • محمدی، مهدی کتابداری نوین و چالش‌های آن [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 137-144]
 • مختاری، حیدر چکیده ساختاری و نقش آن در فشرده‌سازی اطلاعات علوم پزشکی و بهداشتی [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 73-78]
 • مختاری، حیدر برنامه درسی رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی در مقطع کارشناسی ارشد [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 25-32]
 • مرادمند، ترجمه علی تحلیل محتوای وب‌سایت‌های کتابخانه‌های دانشگاهی کشورهای انگلیسی زبان [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 185-192]
 • مرادی مقدم، حسین میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه شهید چمران و علوم پزشکی اهواز [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 145-158]
 • منصوریان، یزدان تدوین مدل اطلاع‌یابی کاربران در محیط وب پنهان: مراحل مقدماتی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 75-86]
 • مهراد، جعفر ارزیابی کمی مفاهیم تعداد و شمار روابط اصطلاحنامه‌ای در شبکه اصطلاحات اصطلاحنامه کب [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 13-32]
 • موسوی‌زاده، زهرا ارزش‌های اخلاقی از نظر متخصصان کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 13-24]
 • مونژو رایز، آرتر به سوی نمایه‌سازی مفهومی با استفاده از تخصیص خودکار توصیفگرها [دوره 16، شماره 4، 1384، صفحه 151-156]
 • میرجود، سیدحسین نیازهای اطلاعاتی و رفتار اطلاع‌یابی نمایندگان دوره ششم مجلس [دوره 16، شماره 2، 1384، صفحه 117-130]

ن

 • نوروزی، یعقوب آموزش از دور و نقش کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 13-20]
 • نوشین‌فرد، فاطمه بررسی عوامل مرتبط با رفتار اطلاع‌یابی اعضای هیئت علمی [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 39-52]
 • نیک‌کار، ملیحه تأثیر آموزش مهارت‌های سواد اطلاعاتی بر رفتار اطلاع‌یابی دانشجویان [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 53-58]

و

 • ولز، جی. کتابدار رقومی [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 207-210]

ه

 • هادنگ، اثر ورونیک کالیس: یادگیری جستجوی اطلاعات با رایانه [دوره 16، شماره 3، 1384، صفحه 149-158]
 • هدایت، مرضیه پایان‌نامه‌های دکترای مرتبط با اسلام و ایران در بخش ایران‌شناسی و اسلام‌شناسی کتابخانه ملی ایران [دوره 16، شماره 1، 1384، صفحه 45-52]

ی