نمایه نویسندگان

ا

 • اباذری، محمدرضا چگونگی بهره‌گیری و میزان رضایتمندی دانشجویان از کتابخانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 79-94]
 • اباذری، محمدرضا پژوهشی در کتابخانه‌های عمومی شهر اصفهان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 65-72]
 • اُر، نوشته ریچارد سنجش خوبی خدمات کتابخانه: چارچوب کلی برای مقیاس‌های کمّی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 229-250]
 • اس. دویل، نوشته کریستینا سواد اطلاعاتی در جامعه اطلاعاتی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 277-282]
 • اسدی، لیلا بررسی میزان آشنایی و بهره‌گیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از کتابخانه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 37-48]
 • اصنافی، امیررضا گسترش استفاده از مجلات الکترونیکی غیررایگان و رایگان در جوامع دانشگاهی: مروری بر نوشتار [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 129-140]
 • افشار، ترجمه ابراهیم سنجش خوبی خدمات کتابخانه: چارچوب کلی برای مقیاس‌های کمّی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 229-250]
 • اکبری، علیرضا حق مؤلف در اینترنت [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 99-108]
 • ام. سکر، نوشته گلن حق مؤلف: استفاده منصفانه، در جهانی که برای هر استفاده‌ای باید بها پرداخت [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 309-320]
 • امیری، محمدرضا مقایسه عملکرد مدیران واجد و فاقد مدرک کتابداری در تعدادی از کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی ایران از دیدگاه کتابداران این کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 173-186]
 • امین‌پور، فرزانه مقدمه‌ای بر کتابخانه‌های دیجیتال [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 241-250]

ب

 • باقری خرمدشتی، ناهید بازیابی اطلاعات احادیث با روش‌های فهرستنویسی و نمایه‌سازی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 41-51]
 • بقراطیان، کاظم منابع و خدمات علمی - پژوهشی مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام‌العمر [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 163-184]
 • بنت، نوشته اسکات عصر طلایی کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 283-292]
 • بندیوپادهیای، نوشته ادیتی دسترسی به اطلاعات علمی و فنی: خدمات تحویل مدرک به صورت تجاری و پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن پیوسته [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 235-246]
 • بنی‌اقبال، ترجمه ناهید رهنمودهای انتخاب و انتقال منابع از مجموعه عمومی به مجموعه‌های خاص [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 223-228]
 • بنی اقبال، ناهید بررسی وضعیت مجموعه‌های کتابخانه‌های مراکز پیش دانشگاهی عادی - دولتی شهر تهران از نظر انطباق آنها با مواد درسی رشته‌های مختلف تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 97-114]
 • بنی اقبال، ناهید بررسی میزان آشنایی و بهره‌گیری دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال از کتابخانه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 37-48]

ت

 • تاج‌الدینی، سمیه مقایسه توانایی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی رشته‌های کامپیوتر و کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در استفاده از ابزارهای جست‌و‌جوی وب [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 197-214]
 • تصویری قمصری، فاطمه تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 75-88]
 • تصویری قمصری، فاطمه بررسی رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-36]
 • تهوری، زهرا لزوم بازنگری در برنامه‌های آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی با توجه به نیازهای مهارتی جدید کتابداران و اطلاع‌رسانان [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 143-162]

ج

 • جلالی، بهناز بررسی وضعیت کتابخانه‌های دانشگاه رازی، علوم پزشکی، و دانشگاه آزاد اسلامی کرمانشاه و مقایسه با استانداردهای کتابخانه‌های دانشگاهی ایران [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 39-50]
 • جناب‌زاده، رؤیا از نقشه‌های کاداستر تا نقشه‌های دیجیتالی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 29-40]
 • جهان‌نما، محمدرضا تحلیل استنادی پایان‌نامه‌های پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 75-88]
 • جواهری، مریم نیازسنجی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 215-238]

ح

 • حبیبی، اسماعیل نشریه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی [نحوه] ویراستاری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 293-312]
 • حریری، نجلا چگونگی وجین مجموعه ک تاب‌ها در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های منطقه شمال غرب کشور [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 95-108]
 • حمیدی، علی معیارهای انتخاب و ارزیابی نشریات الکترونیک در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی و مؤسسات پژوهشی ایران [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 159-172]
 • حمیدی، علی ارائه خدمات مرجع در محیط الکترونیک [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 13-22]
 • حمیدی، فاطمه مرجع مجازی زنده: پدیده‌ای نو در عصر حاضر [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 169-178]
 • حیاتی، زهیر معیارهای انتخاب و ارزیابی نشریات الکترونیک در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی و مؤسسات پژوهشی ایران [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 159-172]
 • حیاتی، زهیر مقایسه هشت ابرموتور کاوش اینترنت در بازیابی منابع رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 221-240]
 • حیدری، ترجمه غلام دسترسی به اطلاعات علمی و فنی: خدمات تحویل مدرک به صورت تجاری و پایگاه‌های اطلاعاتی تمام متن پیوسته [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 235-246]
 • حیدری، غلام ارزیابی نیروی انسانی کتابخانه‌های دانشگاه رازی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 29-40]

خ

د

 • دهقانی، لیلا بررسی و مقایسه نسخه‌های رایگان Infotrieve و PubMed با نسخه‌های تجاری Ebsco و FirstSearch یایگاه اطلاعاتی مدلاین [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 63-78]

ر

 • رادفر، حمیدرضا قابلیت‌های وب در اشاعه گزینشی اطلاعات [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 161-170]
 • رادمهر، علی بررسی رفتار اطلاع‌یابی پژوهشگران پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-36]
 • رحیمی، حسین تبیین فرایند ارزیابی مجلات در مؤسسه اطلاعات علمی (آی.اس.آی.) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 141-160]
 • رزاقی اصفهانی، ترانه بررسی وضعیت مجموعه‌های کتابخانه‌های مراکز پیش دانشگاهی عادی - دولتی شهر تهران از نظر انطباق آنها با مواد درسی رشته‌های مختلف تحصیلی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 97-114]
 • رضائی شریف‌آبادی، سعید برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) برای استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 51-60]
 • رضازاده، حجت‌اله شیوه‌های اطلاع‌رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 123-132]
 • رضوانی، شهلا مقایسه هشت ابرموتور کاوش اینترنت در بازیابی منابع رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 221-240]
 • رفیعی مقدم، ترجمه فریده افراد خاص در کتابخانه هیچ کس نمی‌خواهد آنها را ببیند: برآوردن نیازهای اطلاعاتی معلولان در جامعه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 249-260]

ز

 • زره‌ساز، محمد ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 251-268]
 • زمانی، عشرت فناوری‌های جدید و محیط‌های یادگیری [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 133-148]
 • زوارقی، رسول کتابخانه‌های عمومی آینده [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 149-160]
 • زیپکووتز، نوشته فی افراد خاص در کتابخانه هیچ کس نمی‌خواهد آنها را ببیند: برآوردن نیازهای اطلاعاتی معلولان در جامعه [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 249-260]

س

 • ستاری، بهزاد نیازسنجی منابع اطلاعاتی در کتابخانه‌های عمومی استان اردبیل [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 215-238]
 • سلطانی‌فر، صدیقه حق طبع در کتب چاپ سنگی [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 91-98]
 • سلطانیفر، صدیقه منشی نِول‌کشور: احیاگر کتب فارسی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 215-222]
 • سلیمانی، ترجمه محمدرضا عصر طلایی کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 283-292]
 • سلیمانی، محمدرضا پراکندگی موضوعی مجموعه کتابخانه و مرکز اطلاع‌رسانی دانشگاه امام صادق (ع) و میزان استفاده از آن به تفکیک رده‌های موضوعی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 61-74]
 • سلیم گندمی، حمید ورّاقان و نقش آنها در توسعه کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 239-248]
 • سلیمی، پروانه بررسی رفتارهای اطلاع‌یابی کارکنان متخصص راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران در کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی وابسته به راه‌آهن [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 57-84]
 • سهیلی، فرامرز "درگاه" دریچه‌ای به منابع اینترنتی [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 103-122]
 • سودبخش، لیلا کتابداران پزشکی در عصر حاضر: نقش آموزشی و پژوهشی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 171-180]

ش

 • شارما و کی.آر. ویشواناتان، نوشته آر.کی. کتابخانه‌های دیجیتالی: توسعه و چالش [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 247-257]
 • شریف مقدم، هادی جنبش ساختمان کتابخانه‌های دانشگاهی در ایران با توجه ویژه به جنبه‌های معماری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 23-47]
 • شعبانی، احمد بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های تخصصی استان اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 49-64]
 • شهرزادی، لیلا بررسی هزینه - سودمندی مجموعه‌های نشریات الکترونیکی موجود در دانشگاه‌های دولتی شهر تهران در سال 2003 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 129-140]
 • شهریاری، پرویز تحلیل استنادی مقالات فصلنامه علوم اطلاع‌رسانی (1351-1381) [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 89-102]
 • شیخان، ناهید شیوه‌های اطلاع‌رسانی به کارآفرینان در کشورهای پیشرفته [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 123-132]
 • شیخ شعاعی، فاطمه سرعنوان‌های موضوعی پزشکی (مش) و کاربرد آن در بازیابی پیوسته [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 109-128]
 • شیردل، فریبا مطالعه تطبیقی میزان رضایت اعضا هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از شبکه‌های اطلاع‌رسانی این دانشگاه‌ها [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 201-220]

ص

 • صابر راثی، محمد مشکلات جست‌و‌جو و بازیابی اطلاعات به زبان فارسی در اینترنت، مطالعه موردی: کاربران مرکز اینترنت دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 179-196]
 • صابری، ترجمه مریم کتابخانه‌های دیجیتالی: توسعه و چالش [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 247-257]
 • صالحی، کیوان تبیین فرایند ارزیابی مجلات در مؤسسه اطلاعات علمی (آی.اس.آی.) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 141-160]
 • صفری‌راد، فاطمه نقش کتابخانه‌های دانشگاه شیراز در تأمین نیازهای اطلاعاتی دانشجویان تحصیلات تکمیلی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 219-234]
 • صیادی‌فر، سمیه جایگاه اجتماعی کتابداران: چالش‌ها و راهکارها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 73-90]

ط

 • طبیبیان، فروزان بررسی چگونگی بهره‌گیری از رایانه در کتابخانه‌های دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 41-56]
 • طهرانی‌پور، وحید آرشیوداری دیداری - شنیداری: حرفه‌ای متمایز از کتابداری و آرشیوداری [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 13-28]

غ

 • غلامحسین‌زاده، زهره ارزیابی میزان بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در ذخیره و بازیابی نسخ خطی در کتابخانه‌های ایران [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 13-28]
 • غیبی‌زاد، آزاده برنامه‌ریزی راهبردی (استراتژیک) برای استفاده از فناوری اطلاعات در کتابخانه‌ها [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 51-60]

ف

 • فتاحی، رحمت‌الله ملاحظات اساسی در طراحی رابط کاربر نظام‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های اطلاعاتی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 251-268]
 • فراشباشی آستانه، محبوبه جایگاه اجتماعی کتابداران: چالش‌ها و راهکارها [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 73-90]
 • فرج‌پهلو، نوشته عبدالحسین تحلیل محتوایی وب‌سایت‌های دانشگاهی و تحقیقاتی ایران [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 261-276]
 • فرزین، فرزانه کتابداران پزشکی در عصر حاضر: نقش آموزشی و پژوهشی [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 171-180]

ک

 • کاتوزیان، آذر گردهمایی‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی از آغاز تا خرداد 1385 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 181-200]
 • کریمی، صدیقه منابع و خدمات علمی - پژوهشی مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام‌العمر [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 163-184]
 • کشاورز، حمید فرایند اطلاع‌جویی و مدل‌های آن [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 123-142]
 • کوشا، کیوان نیازسنجی آموزشی استادان کتابداری و اطلاع‌رسانی در ارتباط با فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 185-214]
 • کوکبی، ترجمه مرتضی حق مؤلف: استفاده منصفانه، در جهانی که برای هر استفاده‌ای باید بها پرداخت [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 309-320]

م

 • ماهرالنقش، بابک بررسی روش‌های توسعه منابع اطلاعاتی الکترونیکی در کتابخانه‌های دیجیتالی شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 85-96]
 • محمدی‌نژاد، مریم بررسی وضعیت مدیریت کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 115-128]
 • مرادمند، ترجمه علی تحلیل محتوایی وب‌سایت‌های دانشگاهی و تحقیقاتی ایران [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 261-276]
 • مرادمند، علی میزان رضایت مراجعان از خدمات کتابخانه دانشکده ادبیات دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 187-204]
 • معرفت، ترجمه رحمان نشریه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی [نحوه] ویراستاری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 293-312]
 • مقدس جعفری، محمدحسن نگاهی به کارنامه نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید باهنر کرمان و تحلیل محتوای مقالات آن (از آغاز تا دوره تخصصی شدن) [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 291-300]
 • مکتبی‌فرد، لیلا میزان مطالعه و سطح رضایت و بهره‌مندی کتابداران از مجله‌های علمی کتابداری و اطلاع‌رسانی داخلی [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 205-218]
 • مکتبی‌فرد، لیلا نقش کتابخانه‌های عمومی در تحقق اهداف فرهنگی برنامه‌های توسعه‌ای ایران 1368-1383 [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 269-290]
 • ملکی، مهناز بررسی وضعیت موجود کتابخانه‌های تخصصی استان اصفهان و ارائه راهکارهای مناسب [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 49-64]
 • مهراد، جعفر بررسی و مقایسه نسخه‌های رایگان Infotrieve و PubMed با نسخه‌های تجاری Ebsco و FirstSearch یایگاه اطلاعاتی مدلاین [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 63-78]
 • میرجلیلی، سیدحسین سواد اطلاعاتی نگاهی به تحول مفهوم سواد در عصر اطلاعات [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 109-122]
 • میرغفوری، سیدحبیب‌الله لایب کوآل ابزاری برای سنجش کیفیت خدمات کتابخانه [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 161-168]

ن

 • نصراصفهانی، احمدرضا منابع و خدمات علمی - پژوهشی مورد نیاز دانشگاه برای تحقق یادگیری مادام‌العمر [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 163-184]
 • نگاهبان، نسرین آرشیو و تاریخچه مختصری از آن در ترکیه [دوره 17، شماره 2، 1385، صفحه 301-308]
 • نوروزی، علیرضا بررسی میزان حضور ایران در وب [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 53-62]
 • نوکاریزی، محسن مروری بر متون سازماندهی مواد در ایران: بررسی کتاب‌ها، پایان‌نامه‌ها، و پژوهش‌های حوزه سازماندهی (فهرستنویسی و رده‌بندی) [دوره 17، شماره 4، 1385، صفحه 141-158]

و

 • وزیرپور کشمیری، مهردخت مقایسه توانایی دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی رشته‌های کامپیوتر و کتابداری دانشگاه آزاد اسلامی شهر تهران در استفاده از ابزارهای جست‌و‌جوی وب [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 197-214]
 • ولفگانگ پیتشنیگ، نوشته کریستیان اسکلوگل و نشریه‌های کتابداری و اطلاع‌رسانی: بررسی [نحوه] ویراستاری [دوره 17، شماره 1، 1385، صفحه 293-312]
 • ولی‌زاده حقی، سعیده بررسی زیرساخت‌های ارائه خدمات اطلاعاتی در کتابخانه‌های تخصصی دولتی شهر تهران [دوره 17، شماره 3، 1385، صفحه 13-28]