نمایه نویسندگان

ا

 • ابراهیمی، سعیده محدودیت‌ها و ملاحظات در کاربرد عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 141-156]
 • ابراهیمی، هما هم‌پوشانی مقالات مجلات پایگاه‌های اطلاعاتی نمایه و مقالات فرهنگی فارسی (نما) در سال 1384 [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 299-308]
 • احمدزاده، سعادت تحلیل استنادی مقالات هنری فارسی طی سال‌های 1374-1384 [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 109-124]
 • ایزدی یگانه، مهری تأثیر فرهنگ ملی و سازمانی بر فناوری اطلاعات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 20-34]
 • اسدی، ترجمه مریم الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 243-268]
 • اسدزاده، زهرا میزان تولید اطلاعات علمی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه زابل [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 215-230]
 • اشرافی، محمد تحلیل استنادی مقالات سه نشریة علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 51-68]
 • اشرفی ریزی، حسن مدل لایب کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 197-214]
 • اصنافی، امیررضا بررسی ارتباط میان خبرگزاری‌های ایرانی از طریق وب‌سایت‌های آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 49-60]
 • اصنافی، امیررضا تعیین پرپیوندترین مجلات الکترونیکی رایگان رشته‌های علوم انسانی موجود در دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 123-133]
 • اعتمادی‌فر، علی تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی) [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 71-90]
 • افقهی، اسماعیل خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب (1374-1383) [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 125-136]
 • اکبری، علیرضا کتاب‌درمانی: اصول و روش‌ها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 193-200]
 • اله‌دادیان، طاهره میزان رضایت دانشجویان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه‌های علوم تربیتی و مرکزی دانشگاه اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 153-166]
 • امین‌الرعایا، رؤیا سازمان‌دهی منابع غیرکتابی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 137-156]
 • امین‌پور، فرزانه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 217-228]
 • اندرسون، نوشته جک جایگاه نقد در اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 251-262]
 • اوزُن، نوشته علی ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 249-254]

ب

 • بیرامی طارونی، حمیده تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]
 • برهمند، نیلوفر مجلات الکترونیکی و ارتباطات علمی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 201-212]
 • بهمن‌آبادی، علیرضا آرشیو الکترونیکی مقالات آماده چاپ: رویکردی رو به رشد در نظام ارتباطات علمی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 13-32]

پ

ت

 • تاج‌آبادی، رضا نقش کتابخانه‌های عمومی در عدم بازگشت نوسوادان به دوران بی‌سوادی و تقویت سواد آنها [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 167-184]
 • ترابی الموتی، منیژه نقش معاونان پژوهشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای منطقه هشت در اداره و پیشرفت کتابخانه‌ها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 269-284]
 • ترکیان‌تبار، منصور عوامل مؤثر بر گرایش به رشتة کتابداری و اطلاع‌رسانی در بین دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 107-118]
 • تصویری قمصری، فاطمه هزینه - سودمندی و میزان استفاده از کتاب‌های لاتین تهیه شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 285-298]

ج

 • جهان‌نما، محمدرضا هزینه - سودمندی و میزان استفاده از کتاب‌های لاتین تهیه شده از نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در پژوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 285-298]
 • جوکار، طاهره مقایسه راهنماهای یاهو، اینفوماین، و لی از نظر ویژگی‌های اقلام بازیابی شده در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 253-268]
 • جوکار، عبدالرسول مقایسه راهنماهای یاهو، اینفوماین، و لی از نظر ویژگی‌های اقلام بازیابی شده در حوزه علوم تربیتی و روان‌شناسی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 253-268]
 • جوکار، عبدالرسول درآمدی بر فلسفه کتابداری با تأکید بر رهیافت‌های فرانظریه‌ای شناختی و متافیزیکی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 165-178]

چ

 • چان، نوشته سای‌نوی کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 315-328]

ح

 • حیاتی، زهیر بررسی وضعیت صفحات خانگی کتابخانه‌های دانشگاهی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 61-78]
 • حیاتی، زهیر بررسی وضعیت نیروی انسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 69-84]
 • حاجی زین‌العابدینی، محسن وب‌سنجی: اصول و مبانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 189-212]
 • حبیبی، شفیع کتاب‌درمانی: اصول و روش‌ها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 193-200]
 • حبیبی، شفیع وضعیت استفاده از ابزارهای بازیابی اطلاعات و راهبردهای جست‌و‌جوی اعضای هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اردبیل در وب [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 205-216]
 • حسن‌زاده، محمد ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 25-40]

خ

 • خالقی، نرگس شاخص‌های ارزیابی علم و فناوری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 91-106]
 • خدیوی، ترجمه شهناز تاریخچه آموزش کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های غرب [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 231-250]
 • خسروی، فریبرز ایجاد هستی‌شناسی فارسی از طریق بازمهندسی اصطلاحنامه برای سازماندهی کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 19-36]
 • خسروی، فریبرز مراجعه‌کننده مولد [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 9-10]
 • خسروی، فریبرز علم‌سنجی یا عالم‌سنجی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 9-11]
 • خسروی، فریبرز خامی و پختگی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 9-10]
 • خسروی، مریم بررسی میزان رعایت استاندارد ایزو 7144 در پایان‌نامه‌ها [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 53-68]
 • خسروجردی، ترجمه علی کسب سواد اطلاعاتی، برنامه اجباری دانشجویان دوره کارشناسی: تجربه دانشگاه مالایا [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 315-328]
 • خسروجردی، محمود تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]

د

 • دانش، ترجمه فرشید ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 249-254]
 • دانشگاهی و پژوهشی، انجمن کتابخانه‌های استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 229-242]
 • درخشان، مریم‌السادات ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 25-40]
 • درودی، فریبرز مصورسازی اطلاعات [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 213-232]
 • درودی، فریبرز بازیابی مؤثر و سودمند اطلاعات در محیط اینترنت [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 13-40]
 • دیماری، محمدرضا پیش به سوی احداث و توسعه مراکز مواد آموزشی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 79-92]
 • دهقانی، لیلا مقایسه رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی کتاب‌مدار بین‌المللی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 233-252]

ر

 • رادمهر، علی بررسی وضعیت نیروی انسانی در کتابخانه‌های دانشگاهی و تحقیقاتی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 69-84]
 • ریاضی‌پور، مریم ارتباط آماری برخی شاخص‌های اساسی کتابسنجی در پژوهش‌های علم‌سنجی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 249-254]
 • رحیمی، ماریه همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 235-248]
 • ریسمانباف، امیر اطلاع‌سنجی: از پیدایش تا امروز [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 29-48]
 • رضایی شریف‌آبادی، سعید ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه مرکزی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 25-40]
 • رفیعی مقدم، ترجمه فریده ارائه خدمات به سالمندان [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 309-314]

ز

 • زمانی، بی‌بی عشرت میزان رضایت دانشجویان از خدمات رایانه‌ای کتابخانه‌های علوم تربیتی و مرکزی دانشگاه اصفهان [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 153-166]
 • زوارقی، رسول ارزیابی وب اپک سیمرغ براساس دو عامل نمایش و رابط کاربری [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 41-52]

س

 • سجادی، ترجمه مهشید "وب‌نگاشت‌سنجی" افقی نوین در پژوهش‌های علم اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 273-278]
 • سعادت، علیرضا بررسی استناد به منابع اینترنتی در مقالات مجلات حوزه علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 41-50]
 • سیفی، لیلا امکان‌سنجی آموزش از راه دور در رشته کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه آزاد اسلامی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 33-48]
 • سلمانی ندوشن، ابراهیم کتاب‌درمانی: اصول و روش‌ها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 193-200]
 • سودبخش، لیلا کتابخانه منطقه‌ای: پیدایش، استانداردها، و خدمات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 119-130]

ش

 • شادان‌پور، فرزانه جایی میان صفر و یک [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 9-10]
 • شجاعی، ترجمه حجت جایگاه نقد در اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 251-262]
 • شیرانی، فرهاد تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]
 • شکرانه ننه‌کران، فرهاد عامل تأثیر: کاستی‌های کاربرد و راهکارهای مکمل [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 115-124]
 • شکفته، مریم الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 243-268]
 • شهریاری، پرویز خوداستنادی در مجلات علوم اطلاع‌رسانی و فصلنامه کتاب (1374-1383) [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 125-136]
 • شهریاری، پرویز تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]

ص

 • صابری، مریم پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی: نسل جدید مدارک علمی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 85-100]
 • صادقی غیاثی، فاطمه شیوه‌های دست‌یابی پزشکان بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی تبریز به منابع اطلاعات دارویی و میزان استفاده از آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 157-174]

ط

 • طاهریان، آمنه عوامل مؤثر بر افزایش رضایتمندی کاربران کتابخانه‌ها با تأکید بر کتابخانه‌های تخصصی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 179-196]

ع

 • عباسی، زهره ارزیابی کیفیت طرح‌ها و مقاله‌های پژوهشی منتشر شده: بررسی مروری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 15-28]
 • عصاره، فریده بررسی ارتباط میان خبرگزاری‌های ایرانی از طریق وب‌سایت‌های آنها [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 49-60]
 • عصاره، فریده اطلاع‌سنجی: از پیدایش تا امروز [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 29-48]
 • عصاره، فریده وب‌سنجی: اصول و مبانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 189-212]
 • عضدی، مرضیه استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 229-242]
 • علیپور حافظی، مهدی تعامل مدیریت دانش و اقتصاد اطلاعات [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 85-92]
 • علیجانی، رحیم مقایسه رابط کاربر پایگاه‌های اطلاعاتی کتاب‌مدار بین‌المللی [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 233-252]
 • علیدوستی، سیروس تحلیل اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 49-70]
 • علیدوستی، سیروس پایان‌نامه‌ها و رساله‌های الکترونیکی: نسل جدید مدارک علمی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 85-100]
 • علیمحمدی، نوشته داریوش "وب‌نگاشت‌سنجی" افقی نوین در پژوهش‌های علم اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 273-278]
 • عمرانی، ابراهیم مروری بر شاخص‌های ارزشیابی برون‌داده‌های پژوهشی [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 157-176]

ف

 • فتاحی، رحمت‌الله همکاری علمی و تولید اطلاعات: نگاهی به مفاهیم و الگوهای رایج در تولید علمی مشترک [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 235-248]
 • فدایی، غلامرضا کتابداری و اطلاع‌رسانی: در جست‌و‌جوی هویتی نو [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 175-192]
 • فرج پهلو، عبدالحسین تعیین پرپیوندترین مجلات الکترونیکی رایگان رشته‌های علوم انسانی موجود در دانشگاه شهید چمران اهواز [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 123-133]

ک

 • کاظم‌پور، زهرا مدل لایب کوآل و کاربرد آن در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 197-214]
 • کیانی، حسن تعامل دو سویه یادگیری و یاددهی در نظام آموزش از راه دور با رویکردی کوتاه در حوزه آموزش کتابداری و اطلاع‌رسانی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 69-84]
 • کیانمهر، احترام تحلیل استنادی مقالات منتشر شده در مجلات کتابداری و اطلاع‌رسانی (1375-1382) [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 101-122]
 • کریمیان مزیدی، محمدعلی تحلیل استنادی مقالات سه نشریة علوم کشاورزی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، دانش کشاورزی دانشگاه تبریز، و تحقیقات کشاورزی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 51-68]
 • کوشا، کیوان همپوشانی میان استنادی آی.اس.آی. و گوگل اسکالار: مقایسه میان چهار رشته از علوم [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 213-234]
 • کوکبی، مرتضی معیارهایی برای ارائه و ارزیابی فرضیه‌ها در پژوهش‌های کتابداری [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 177-188]

گ

 • گزنی، علی قدرت‌های علمی جهان اسلام [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 125-140]
 • گزنی، علی تعیین راهبرد مدیریت دانش سازمانی: تدوین دانش یا تبادل فردی دانش [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 93-106]
 • گونه فراهانی، مریم نیازهای اطلاعاتی پژوهشگران مرکز تحقیقات، مطالعات، و سنجش برنامه‌ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 193-204]

ل

 • لورن‌زن، نوشته مایکل تاریخچه آموزش کاربران کتابخانه‌های دانشگاهی در دانشگاه‌های غرب [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 231-250]

م

 • ماری لو، نوشته پنگ دانگ نگرشی نو بر عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 255-272]
 • ماندری، آدریان نگرشی نو بر عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 255-272]
 • مختاری، حیدر شاخص هرش (h)، رویکردی نو در ارزیابی برون‌داد علمی محققان [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 107-114]
 • میرزایی، عباس شاخص هرش (h)، رویکردی نو در ارزیابی برون‌داد علمی محققان [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 107-114]
 • مطلبی، داریوش حق مولف در محیط دیجیتال [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 137-164]
 • معتمدی، فاطمه درآمدی بر فلسفه کتابداری با تأکید بر رهیافت‌های فرانظریه‌ای شناختی و متافیزیکی [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 165-178]
 • معرفت، ترجمه رحمان استانداردهای سواد اطلاعاتی برای دانشجویان آموزش عالی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 229-242]
 • منصوری، علی آموزش ضمن خدمت برای کتابداران در عصر نوین [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 13-24]
 • مهدوی، فاطمه نگاهی به مرو و کتابخانه‌های آن در دوره اسلامی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 185-192]
 • مهراد، جعفر قدرت‌های علمی جهان اسلام [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 125-140]

ن

 • نجفی، عبدالله مطالعه تطبیقی نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت 4 الی 8 اکتبر 2006 و مقایسه آن با نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران 1385 [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 131-152]
 • نوری، آزاده نگرشی نو بر عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 255-272]
 • نوری، ترجمه رسول نگرشی نو بر عامل تأثیر [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 255-272]
 • نورمحمدی، حمزه‌علی تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی) [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 71-90]
 • نوروزی چاکلی، عبدالرضا تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی) [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 71-90]

و

 • ورع، نرجس بررسی وضعیت صفحات خانگی کتابخانه‌های دانشگاهی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری [دوره 18، شماره 4، 1386، صفحه 61-78]
 • وزیری، اسماعیل تولید علم ایران در سال‌های 2005 و 2006، براساس آمار پایگاه‌های موسسه اطلاعات علمی (آس.اس.آی) [دوره 18، شماره 3، 1386، صفحه 71-90]
 • وظیفه‌دوست، علیرضا ایجاد هستی‌شناسی فارسی از طریق بازمهندسی اصطلاحنامه برای سازماندهی کتابخانه دیجیتالی کتابخانه ملی ایران [دوره 18، شماره 2، 1386، صفحه 19-36]
 • ویلسون، نوشته تی.دی. الگوهایی برای پژوهش در رفتار اطلاعاتی [دوره 18، شماره 1، 1386، صفحه 243-268]

ه