نمایه نویسندگان

آ

 • آذرنگ، عبدالحسین نشر و ناشران از دیدگاه کتابداران و اطلاع‌رسانان [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 8-17]
 • آزاد، اسدالله کتابداری و اطلاع‌رسانی در عصر حاضر [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 24-34]

ا

ب

 • باردن، نوشته فیل تکنولوژی، ساختار سازمانی و اقتصاد بزرگراههای اطلاعاتی [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 97-107]

ج

ح

 • حری، عباس قیمت کتاب در طول برنامه پنجساله اول توسعه (1368-1372) [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 9-23]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 419-421]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 5-7]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 5-7]
 • حسن لاریجانی، حجت‌الله کتابنامه فرق اسلامی: آزمونی در زبان پارسی [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 18-33]

د

ر

 • ردالمایر، نوشته آندرش نابودی خاطرات با هدف‌گیری کتابخانه‌ها و آرشیوها در بوسنی و هرزگوین [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 69-78]
 • رینز، نوشته ویم آر. نقش کتابدار در فرایند طراحی ساختمان کتابخانه [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 66-76]

س

ش

 • شجاعی، ترجمه منصوره کتابخانه‌های روسیه در شرایط اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 97-107]
 • شیری، ترجمه علی‌اصغر تکنولوژی، ساختار سازمانی و اقتصاد بزرگراههای اطلاعاتی [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 97-107]
 • شیزری، زهرا کتابهای منتشر شده فارسی در زمینه علوم پزشکی در طی برنامه پنجساله اول [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 25-39]

ع

غ

 • غائبی، امیر ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای معیارهای سنجش پایگاه داده‌های کتابشناسی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 35-68]
 • غائبی، امیر ارزیابی نرم‌افزارهای کتابخانه‌ای معیارهای عمومی و معیارهای کیفیت نرم‌افزار [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 40-65]
 • غلامی، علیرضا توان شبکه مخابراتی کشور در ایجاد شبکه اطلاع‌رسانی کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 86-98]

ک

 • کوزمین، تألیف یوگنی کتابخانه‌های روسیه در شرایط اصلاحات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 97-107]

گ

 • گیلوری، عباس اطلاع‌رسانی و تغییر روند خدمات مرجع [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 69-85]

ل

 • لامبرت، نوشته جیل مدیریت خدمات دیسک فشرده در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 108-123]

م

 • مختاری معمار، ترجمه حسین نقش کتابدار در فرایند طراحی ساختمان کتابخانه [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 66-76]
 • مرتضوی، ناهید نور و روشنایی مناسب در کتابخانه‌ها [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 34-47]
 • مزینانی، ترجمه علی تأمین نیروی انسانی برای گسترش و اجرای سیاستهای اطلاع‌رسانی [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 77-96]
 • مزینانی، علی نمایه‌های انتهای کتابهای علوم پزشکی فارسی (1368 تا 1372) [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 60-68]
 • مسعودی، فرامرز بسامد صورتهای گوناگون عناصر اطلاعاتی در رکوردهای ملی کتابشناختی ایران [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 8-15]
 • مسعودی، فرامرز بسامد انواع عناصر اطلاعاتی کتابشناختی در رکوردهای ملی کتابشناختی ایران [دوره 6، شماره 1، 1374، صفحه 48-59]

ن

 • نجفی، ترجمه عبدالله کتابخانه‌ها و کتابداری در ترکیه [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 116-125]
 • نوشین‌فرد، ترجمه فاطمه استاندارد و استانداردسازی در نظامهای تحلیل موضوعی: وضعیت کنونی و مسیرهای آینده [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 126-137]
 • نیازی، ترجمه سیمین مدیریت خدمات دیسک فشرده در کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 6، شماره 2، 1374، صفحه 108-123]

و

 • ویلیامسون، نوشته نانسی استاندارد و استانداردسازی در نظامهای تحلیل موضوعی: وضعیت کنونی و مسیرهای آینده [دوره 6، شماره 3 و 4، 1374، صفحه 126-137]