نمایه نویسندگان

آ

ا

ب

 • بزرگ چمی، ترجمه ویدا خط‌مشی‌ها و پیشرفت‌های اخیر در نظام امانت بین کتابخانه‌ای و ارائه اسناد [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 88-97]
 • بل، نوشته باربارا کتابشناسی ملی امروز به مثابه حافظه ملی فردا: مسائل و پیش‌طرح‌ها [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 120-126]
 • بهمن‌آبادی، ترجمه علیرضا حق مؤلف و استفاده منصفانه در عصر اطلاعات الکترونیکی [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 112-119]
 • بیگدلی، زاهد آموزش استفاده از کتابخانه‌های دانشگاهی [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 49-59]

پ

 • پورحمزه، افسانه ساختمان و طراحی کتابخانه‌های پزشکی [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 71-90]

ج

 • جمشیدی، محسن بررسی نظرهای نویسندگان، مترجمان، و ویراستاران رشته کتابداری در مورد نقش ویراستاری [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 61-72]

ح

 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 5-7]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 5-6]
 • حری، عباس یادداشت سردبیر [دوره 9، شماره 1، 1377، صفحه 5-6]
 • حریری، نجلا مفهوم "ربط" در بازیابی از نظام‌های اطلاعاتی [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 7-17]
 • حق‌شناس، محمدعلی الذریعه و طبقات دایره‌المعارف‌های بزرگ شیعه [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 7-33]
 • حقیقی، محمود ملاحظاتی در باب رده‌بندی دهدهی دیویی و تحولات ویرایش‌های اخیر آن [دوره 9، شماره 1، 1377، صفحه 28-43]
 • حیاتی، زهیر تأثیر فن‌آوری اطلاعات بر آموزش کتابداری، با توجه به برنامه‌های درسی [دوره 9، شماره 1، 1377، صفحه 14-27]
 • حیدری، ترجمه مجید کاربرد سازه‌های تشخیصی در مذاکره پرسش کاوی در خدمت مرجع [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 98-107]

د

 • دیویس، نوشته راد اینترنت ابزاری در خدمت کتابداران آسیایی [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 73-87]

س

 • سامانیان، مصیب بررسی نظرات دانشجویان و مدرسان دروس عملی کتابداری درباره کمیت و کیفیت دروس عملی کارورزی در دانشگاه‌های دولتی [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 34-47]
 • سلطانی، شیفته آشنایی با مجلات کتابداری ایران [دوره 9، شماره 1، 1377، صفحه 65-78]
 • سودبخش، لیلا ساختمان و طراحی کتابخانه‌های پزشکی [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 71-90]

ش

ع

ک

 • کرنیش، نوشته گراهام پ. خط‌مشی‌ها و پیشرفت‌های اخیر در نظام امانت بین کتابخانه‌ای و ارائه اسناد [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 88-97]
 • کوشا، کیوان موزه‌های مجازی و شبکه جهانی وب: رهیافتی نوین برای دسترسی به مجموعه‌های رقمی [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 60-70]
 • کولائیان، فردین بررسی میزان کاربرد انواع منابع اطلاعاتی در طرح‌های تحقیقاتی مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی کرج (تحلیل استنادی نشریه آرشیو مؤسسه رازی) [دوره 9، شماره 1، 1377، صفحه 79-97]
 • کومبز، نوشته نورمن بزرگراههای اطلاعاتی و نابینایان [دوره 9، شماره 1، 1377، صفحه 106-110]

ل

م

 • مرتضوی، ناهید وسایل و تجهیزات کتابخانه‌ها [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 91-100]
 • مزینانی، علی بررسی نیازهای مهارتی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاهی و مراکز اطلاع‌رسانی ایران [دوره 9، شماره 1، 1377، صفحه 44-64]
 • مسعودی، ترجمه فرامرز آموزش فن‌آوری اطلاعات به نسل تازه کتابداران در کشورهای در حال رشد [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 101-111]

ن

و

 • والجو، نوشته رزا م. آموزش فن‌آوری اطلاعات به نسل تازه کتابداران در کشورهای در حال رشد [دوره 9، شماره 3 و 4، 1377، صفحه 101-111]

ی

 • یوسفی، احمد اصول و روش‌های نمایه‌سازی رایانه‌ای [دوره 9، شماره 2، 1377، صفحه 48-60]