وسایل و تجهیزات کتابخانه‌ها

نوع مقاله: مروری

نویسنده

عضو هیأت علمی گروه آموزشی علوم کتابداری دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تبریز


عنوان مقاله [English]

Library equipments

نویسنده [English]

  • N. Mortazavi