موانع به‌اشتراک‌گذاری مستندات اسامی اشخاص در فهرست مستند مجازی بین‌المللی (ویاف)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

2 دانشجوی دکترای علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشگاه خوارزمی

چکیده

هدف: شناسایی موانع به‌اشتراک‌گذاری مستندات اسامی اشخاص در فهرست مستند مجازی بین‌المللی (ویاف) برمبنای داده‌های کتابخانه ملی ایران.
روش/ رویکرد پژوهش: ابتدا به‌روش پیمایشی با استفاده از مصاحبه با کارشناسان بخش مستندسازی اسامی در کتابخانه ملی ایران گفتگو و موانع حضور داده‌های مستند اسامی کتابخانه ملی در ویاف تعیین شد. سپس، به‌روش تحلیل محتوا، رکوردهای 699 مستند نام که به‌روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شده بود برای ورود به ویاف بررسی شد.
یافته‌ها: از نظر متخصصان حوزه مستندسازی کتابخانه ملی، حضور داده‌های کتابخانه در ویاف ضرورت دارد؛ اما موانعی در حوزه‌های نیروی انسانی، مدیریتی، آموزشی و پژوهشی، نرم‌افزاری و ‌سخت‌افزاری، و اعتبار داده‌ها وجود دارد. مطالعه نمونه داده‌های مستند اسامی نشان داد که 1) پایگاه‌های اطلاعاتی مستند اسامی و اطلاعات کتاب‌شناختی با یکدیگر پیوند ندارند؛ 2) به‌لحاظ رسم‌الخط، تفاوت‌هایی میان اسامی مشابه وجود دارد که ممکن است بازیابی نشوند؛ 3) ارجاعات در حدود نیمی از رکوردهای مستند اسامی تکمیل نشده است؛ 4) برای برخی اسامی که متعلق به یک پدیدآور است بیش از یک رکورد وجود دارد؛ و 5) فقط 50% اسامی مستند موجود در کتابخانه ملی ایران با مستندات کتابخانه کنگره همسان هستند.
نتیجه‌گیری: برای ورود به ویاف، بهینه‌سازی و تصحیح داده‌های مستند اسامی کتابخانه ملی ایران امری ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Barriers to Persian Name Authority Data Sharing in the Virtual International Authority File (VIAF)

نویسندگان [English]

  • N. Riahinia 1
  • M. Niknia 2
چکیده [English]

Purpose: To investigate the barriers to share Persian name authorities in the Virtual International Authority File (VIAF) based on National Library and Archives of Iran (NLAI) data.
Methodology: Using survey, name authority experts in NLAI were interviewed to realize the barriers to share name authority data in VIAF. Then using qualitative content analysis, 699 name authority records were selected by stratified random sampling and analyzed for being shared in VIAF.
Results: According to name authority experts of NLAI, it is necessary to share NLAI data in VIAF. However, there are some barriers in human resources, management, research and education, software, hardware and data validity. Investigating NLAI name authority sample data indicated that: 1) there is no link between name authorities’ database and bibliographic records, 2) differences in spelling similar names may be a problem for retrieving, 3) Almost half of NLAI name authority records are incomplete 4) There are more than one authorizd name record for a single author name, 5) Only 50% of NLAI name authorities matched to the Library of Congress Name Authority File.
Conclusion: It is essential to optimize and correct NLAI name authorities in order to be shared in VIAF.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Name Authorities
  • Virtual International Authority File (VIAF)
  • National Library and Archives of Iran
  • Authority file
اکبرى داریان، سعیده؛ باب‌الحوائجى، فهیمه (1394). کارکردپذیرى پیشینه‎هاى مستند نام اشخاص در مارک ایران بر اساس مدل "ملزومات کارکردى داده‌هاى مستند (فراد)". فصلنامهمطالعاتملىکتابدارىوسازماندهى اطلاعات، 26 (2)، 7-24.
جهانشاهی، عبدالعلی (1385). بررسی مشکلات دگرنویسی اسامی نویسندگان معاصر ایرانی. اطلاع‌شناسی،  12 (بهار و تابستان11 (12 195-214.
بنی‌اقبال، ناهید؛ بزرگی، اشرف‌السادات؛ و حاتمی، مریم (1389). بررسی وضعیت مستندسازی با تأکید بر شیوه‌های ضبط اسامی مستند مؤلفان و مشاهیر. در مجموعه‌ مقالات‌ همایش رویکردها و راهکارهای نوین در سازماندهی (143-159). تهران: انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران.
هدایت، مرضیه (؟138). فهرست مستند اسامی مشاهیر و مؤلفان (کتاب). در دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی. بازیابی 21 دی 1393، از http://portal.nlai.ir/daka/Wiki
Durocher, M. (2013). Publishers and libraries: Sharing metadata between communities. Proceedings of the Charleston Library Conference. Retrieved Jan. 16, 2014, from http://dx.doi.org/10.5703/1288284315324
Harper, C. A., & Tillett, B. B. (2007). Library of congress controlled vocabularies and their application to the semantic web. Cataloging & Classification Quarterly, 43 (3-4), 47-68.
Hickey, T. B., & Toves, J. A. (2014). Managing ambiguity in VIAF. D-Lib Magazine. 20 (7-8).  Retrieved Jan.1, 2014, from http://www.dlib.org/dlib/july14/hickey/07hickey.html
Kimura, M. (2014). Differences in representations of japanese name authority data among CJK countries and the library of congress. Information Processing and Management.Retrieved Jan. 15, 2014, from http://dx.doi.org/10.1016/j.ipm.2014.03.006
Morris, S. (2003, September). Virtual International Authority [press release]. Retrieved Jan. 14, 2014, from http://www.loc.gov/loc/lcib/0309/authority.html
OCLC (2015). How to become a contributor. Retrieved Nov. 22, 2015, from https://www.oclc.org/viaf/participate.en.html
Tillett, B. (2001). Authority control on the web. In Proceedings of the BicentennialConference on Bibliographic Control for the New Millennium: Confronting the Challenges of Networked Resources and the Web, Washington, D.C., November 15-17, 2000, (pp. 207-220). Washington, D.C.: Library of Congress, Cataloging DistributionService. Retrieved Jan. 19, 2014, from http://www.loc.gov/catdir/bibcontrol/tillet_paper.html
Tillett, B. B. (2002). A virtual international authority file. Workshop on Authority Control among Chinese, Korean and Japanese Languages (CJK Authority 3). March 14-18. Karuizawa, Tokyo: Kyoto.