نگاهی به یک قرن کتابداری در هند

نوع مقاله: مروری

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

An Overview of Indian Librarianship in Twentieth Century

نویسنده [English]

  • M. Bagheri