بررسی روش‌های دستیابی اعضای هیأت علمی گروه‌های مهندسی برق و رایانه دانشگاه‌های دولتی مستقر در شهر تهران به منابع اطلاعاتی

نوع مقاله: مروری

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و سرپرست کتابخانه انستیتو الکتروتکنیک، دانشگاه آزاد


عنوان مقاله [English]

Academic Staff of the Electronic and Computer Department of Tehran State Universities: A Study of their Access to Information Resources

نویسنده [English]

  • G. Fathi Jalali