بررسی میزان اشتراک شخصی مجله‌های خارجی توسط اعضای هیأت علمی گروه مهندسی مکانیک دانشگاه‌های دولتی مستقر در تهران و مقایسه مجله‌های مورد اشتراک آنها با موجودی کتابخانه‌های آن دانشگاه‌ها

نوع مقاله: مروری

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری کتابخانه گروه مهندسی مکانیک دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Personal Foreign Journal Subscription: A Study of Faculty Members of Mechanical Engineering Departments in State Tehran Universities

نویسنده [English]

  • S. Soofi