ماوراءالنهر در منابع ایرانی: تاریخ دیپلماسی ایران و ماوراءالنهر

نوع مقاله: مروری

نویسنده

کارشناس ارشد فرهنگی کتابخانه ملی جمهوری اسلامی و پژوهشگر تاریخ


عنوان مقاله [English]

"Transoxania" in Iranian Literatures: Diplomatic History of IRAN and Transoxania

نویسنده [English]

  • J. Kianfar