بررسی میزان استفاده از نشریات لاتین موجود در دانشگاه علوم پزشکی کرمان با توجه به درجه اهمیت هر نشریه از دید اعضای هیئت علمی

نوع مقاله: مروری

نویسنده

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع‌رسانی


عنوان مقاله [English]

A Survey of the Use of Non-Persian Periodicals in Medical Science University of Kerman: The Faculty Members Views on Importance of Periodicals

نویسنده [English]

  • F. Motamedi