بررسی نظرات مدرسان کتابداری درباره لزوم بازنگری قواعد فهرستنویسی انگلوامریکن در تطبیق آن با فهرست‌های رایانه‌ای (گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران)

نوع مقاله: مروری

نویسنده

دانشجوی کارشناسی ارشد علوم کتابداری و اطلاع‌رسانی دانشگاه تهران


عنوان مقاله [English]

Revising Anglo American Cataloging Rules in Accordance with Computerized Catalogs: A Survey on Opinions of LIS Faculty Members of University of Tehran

نویسنده [English]

  • A. Mohsenzadeh