مدیریت مشارکتی و کاربرد آن در کتابخانه‌ها

نوع مقاله: مروری

نویسنده

عضو هیئت علمی واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی


عنوان مقاله [English]

Participative Management and its Application in Libraries

نویسنده [English]

  • N. Hariri