ارزیابی تأثیر استفاده از دیسک‌های فشرده در پژوهش‌های علمی ایران و ارائه معیارهایی برای بهبود بازیابی اطلاعات از این گونه منابع

نوع مقاله: مروری

نویسنده

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Using Islamic Information Sources on CD on Research Activities in Iran: Proposing Criteria for Improving Information Retrieval

نویسنده [English]

  • F. Babolhavaieji

کلیدواژه‌ها [English]

  • CDS
  • Scientific researches
  • Information retrieval
  • Islamic sciences
  • Software