مطالعه مفید و اثربخش از نگاه آیات و روایات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم قرآن و حدیث دانشگاه ایلام

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث

چکیده

هدف: بررسی مفاهیم مرتبط با خواندن در آیات قرآن کریم و احادیث معصومین (ع)، تبیین شیوه‌‌های بهره‌گیری مطلوب از مطالعه و کتابخوانی، و تحلیل راهکارهایی برای اثربخش نمودن فرایند مطالعه صحیح.
روش/ رویکرد پژوهش: تحلیل محتوا.
یافته‌ها: تعداد قابل توجهی از آیات و احادیث معصومین (ع) استخراج شد که از جنبه‌های مختلف، به‌طور مستقیم و غیرمستقیم مفاهیم مرتبط با مطالعه را مطرح می‌کنند.
نتیجه‌گیری: خواندن مورد توجه شارع مقدس بوده است و برای چگونگی اثربخشی آن در زندگی فردی و اجتماعی آدمی، راهکارهایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effective Reading According to the Holy Quran and Hadith

نویسندگان [English]

  • Sohrab Morovati 1
  • Mohsen Hasanvandi 2
1 Associate Professor in Quranic Sciences and Hadith
2 MS in Quranic Sciences and Hadith
چکیده [English]

Purpose: Discusses the concept of reading in Quran and the Hadith narrated from Imams of Shia. Effective methods of reading of the sacred texts are explained. Finally, proposes some strategies for effective reading.
Method/ Design: Content analysis.
Findings: Considerable number of Quranic verses and Hadith were identified which either directly or indirectly relate to reading.
Results: Systematic reading is recommended by the Prophet. Strategies are proposed for fruitful reading in the proposed.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Book
  • Reading
  • Quran
  • Hadith
ابن­کثیردمشقی، اسماعیل­بن عمرو (1419ق). تفسیرالقرآن العظیم،تحقیق محمدحسین شمس­الدین. بیروت: دار الکتب العلمیه.
امینی، ابراهیم (1372). اسلام و تعلیم و تربیت. تهران: انجمن اولیاء و مربیان ج.ا.ا.
آشتیانی، میرزا احمد (1362). طرائف الحکم یا اندرزهای ممتاز. تهران: کتابخانه صدوق.
برومند، مهدی (1379). شیوه­های تعلیم در قرآن و سنّت. تهران: کتاب مبین.
 تمیمی­آمدی، عبدالواحدبن محمد (1386). غررالحکم و دررالکلم. (هاشم رسولی محلاتی، مترجم). تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 حجتی، محمدباقر (1387). آداب تعلیم و تعلم در اسلام. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 حرّانی، حسین­بن علی­بن الحسین­بن شعبه (1404ق). تحف العقول عن آل الرسول (ص). (علی اکبر غفاری تصحیح). قم: جامعه مدرسین.
حرّعاملی، محمد بن الحسن (1409ق). تفصیل وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه. قم: آل‌البیت.
حسینی­زاده، علی (1380). سیره تربیتی پیامبر (ص) و اهل بیت (ع). قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
حکیمی، محمدرضا (1383). الحیاۀ. (احمد آرام، مترجم)، قم: دلیل ما.
دلشاد تهرانی، مصطفی (1376). سیری در تربیت اسلامی. تهران: مؤسسه نشر و تحقیقات ذکر.
ـــــــــــــــــ (1378). ماه مهرپرور: تربیت در نهج­البلاغه. تهران: خانه اندیشه جوان.
ـــــــــــــــــ (1379). منظر مهر: مبانی تربیت در نهج­البلاغه. تهران: دریا.
شجری، فتح الله (1379). پاسخگویی خلاق. تهران: انجمن قلم ایران.
شریعتمداری، علی (1371). روانشناسی تربیتی. تهران: امیرکبیر.
الشهیدالثانی، زین­الدین­بن علی (1373). منیة المرید فی ادب المفید والمستفید. (رضا مختاری، محقق). قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
طباطبایی، محمدحسین (1374). تفسیر المیزان، (سیدمحمدباقر موسوی همدانی، مترجم). قم: دفتر انتشارات اسلامی.
عطاران، محمد (1366). آراء مربیان بزرگ مسلمان درباره تربیت کودک. تهران: مدرسه.
غزالی، محمدبن محمد (1374). کیمیای سعادت، (حسین خدیوجم، به کوشش). تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
کلینی، محمدبن یعقوب (1429ق). اصول کافی. قم: دارالحدیث.
محدثی، جواد (1389). روش­ها. قم: نشر معروف.
محمدی ری­شهری، محمد (1375). میزان الحکمه. قم: دارالحدیث.
معتزلی، ابن ابی­الحدید (1404ق). شرح نهج­البلاغه. قم: کتابخانه آیت­الله مرعشی نجفی.
نجاتی، محمدعثمان (1367). قرآن و روانشناسی. (عباس عرب، مترجم). مشهد: بنیاد پژوهش­های اسلامی آستان قدس رضوی.
نصیرالدین طوسی، محمدبن محمدبن الحسن (1360). اخلاق ناصری. (مجتبی مینوی و علیرضا حیدری، تصحیح و توضیح). تهران: خوارزمی.
ـــــــــــــــــــ (1385). آداب المتعلمین. (محسن احمدوند، مترجم). قم: نهاوندی.
نعمانی، محمد بن ابراهیم (1397ق). الغیبه. تهران: نشر صدوق.
نوری، حسین­بن محمدتقی (1408ق). مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل. قم: مؤسسه آل البیت علیهم­السلام.