ایجاد جهت‌گیری استراتژیک در راستای خلق ارزش عمومی: موردکاوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف: هدف این پژوهش آن است که چگونگی ایجاد تفکر استراتژیک را با مشارکت افراد در توسعه برنامه استراتژیک سازمان اسناد و کتابخانه ملی شرح دهد.
روش/رویکرد پژوهش: پژوهش حاضر توصیفی و به روش پیمایشی انجام شده و پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش خودساخته است. جامعه پژوهش حاضر معاونین، مدیران و کارشناسان سازمان اسناد و کتابخانه ملی وبرخی از ذینفعان بودند.
یافته‌ها: یافته‌ها برپایه تحلیل اطلاعات به‌دست آمده، ارزش‌های عمومی که سازمان باید ایجاد کند، مبنایی برای تعیین رسالت سازمان، ارزش‌ها، چشم‌انداز و هدف کلان شد.
 نتیجه‌گیری: نتیجه‌گیری در چارچوب ارکان استراتژیک و براساس تعیین توانمندی‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و چالش‌ها استراتژی،  اهداف استراتژیک، و برنامه عملیاتی یک‌ساله ارائه شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Establishing a Strategic Orientation in order to Create Public Value: A Case Study of the National Library and Archives of the Islamic Republic of Iran

نویسنده [English]

  • E. Salahi Kajor
President of the National Library and Archives of I.R. Iran