ویژگی‌های ساختاری و محتوایی صفحه خانگی وب‌سایت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در قیاس با فرانکفورت

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی

چکیده

هدف: بررسی ویژگی‌های ساختاری، محتوایی، و مجموع ویژگی‌های صفحه خانگی وب‌سایت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در قیاس با فرانکفورت در جهت ارتقای صفحه خانگی وب‌سایت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران است.
روش/ رویکرد پژوهش: روش پژوهش، تطبیقی و جامعه آماری شامل صفحه‌های خانگی وب‌سایت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران و فرانکفورت است. جمع‌آوری داده‌ها بر‌اساس سیاهه وارسی شامل 49 پرسش در دو بخش ویژگی‌های ساختاری و محتوایی است.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که ویژگی‌های ساختاری، محتوایی و مجموع ویژگی‌ها در صفحه خانگی وب‌سایت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به‌ترتیب 18/68، 96/62، و 3/65% به‌کار رفته است، در حالی که این رقم در صفحه خانگی وب‌سایت نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت، به‌ترتیب 45/95، 59/92، و 87/93% است.
نتیجه‌گیری: صفحه خانگی وب‌سایت نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در قیاس با فرانکفورت از نظر ویژگی‌های ساختاری، محتوایی، و مجموع ویژگی‌ها در رتبه پایین‌تری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Comparison Study of Tehran and Frankfurt International Book Fair Websites in terms of Structure and Content

نویسنده [English]

  • F. Rostami
چکیده [English]

Purpose: To compare Tehran and Frankfurt International book fair website features including structure and content in order to promote the Iranian website.
Methodology: It is a comparative study. The population is the homepages of two websites of Tehran and Frankfurt International Book Fair. Data collected via a 49-items checklist examining both structure and content features.
Results: Structure, content and total match to checklist items were 68.18%, 62.96% and 65.3% for Tehran homepage and 95.45%, 92.59% and 93.87% for Frankfurt homepage respectively.
Conclusion: The Homepage of Tehran International Book Fair Website is in a lower level compared to its Frankfurt counterpart.

کلیدواژه‌ها [English]

  • International book fair
  • Website
  • Structure features
  • Content feature
  • Tehran
  • Frankfurt
احمدی فصیح، صدیقه (1383). گزارش از هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (14-24 اردیبهشت 1383). مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 57 (1)، 213-220.

اسدرخت، مریم؛ نوذر، سمانه (1384). گزارش: هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (14 -24 اردیبهشت 1384). فصلنامه کتاب، 61(1)، 211-218.

اسدرخت، مریم؛ نوذر، سمانه (1384). گزارش: هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران (14 -24 اردیبهشت 1384). فصلنامه کتاب، 61 (1)، 211-218.

حری، عباس (1385). دایره‌المعارف کتابداری و اطلاع‌رسانی (ج. 2). تهران: کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران.

عصاره، فریده؛ حیدری، غلام رضا؛ زارع‌فراشبندی، فیروزه؛ و حاجی زین‌العابدینی، محسن (1392). از کتاب‌سنجی تا وب‌سنجی: تحلیلی بر مبانی، دیدگاه‌ها، قواعد، و شاخص‌ها. تهران: کتابدار.

فاطمی‌زاده، سمیه (1389).آسیب‌شناسی نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران طی سال‌های 1386-1389 از دید متخصصان کتابداری شاغل در کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های شهر تهران و ارائه راهکارهای پیشنهادی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهرا،تهران.

فدائی عراقی، غلامرضا (1393). مطالعات نمایشگاهی کتاب. تحقیقات اطلاع‌رسانی و کتابخانه‌های عمومی، 20 (76)، 7-10.

کر، مارک (1380). تبلیغ کارآمد سایت وب. تهران: مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران.

کولاییان، فردین (1380). نمایشگاه کتاب فرانکفورت بزرگترین بازار تجارت اطلاعات/ مروری بر نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت از ابتدا تاکنون. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 46 (2)، 130-139.

مطلبی، داریوش (1381). گزارش: پنجاه و چهارمین نمایشگاه کتاب فرانکفورت 2002.مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 51 (3)، 173-181.

نجفی، عبدالله (1386). مطالعه تطبیقی نمایشگاه بین‌المللی کتاب فرانکفورت 4 الی 8 اکتبر 2006 و مقایسه آن با نمایشگاه بین‌المللی کتاب ایران 1385. مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات، 69 (1)، 131-152.

Barker, J. (2003). Evaluating Web Pages: Techniques to Apply & Questions Ask. Retrieved July 27, 2015, from http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/Evaluate.html

Beck, S. (2004). Evaluating a Web Site Checklist. Retrieved July 27, 2015, from http://www.library.illinois.edu/bix/pdf/genguide/WebEval.pdf

Everhart, N. (1998). Web page evaluation. Teacher Librarian, 25 (5), 22.

Gelfand. J. (2004). Frankfurt Book Fair: Buch Messe 2004. Library Hi Tech News, 21 (10), 7-8.

Hollich, S. (2013). Frankfurt Book Fair 2012: an educator's perspective. New Library Word, 114 (7, 8), 355-359.

Weidhaas, P. (2009). The Frankfurt Book Fair: 60 Years and Still a Shining Example. Publishing Research Quarterly, 25 (1), 30-35