آیا کتاب‌های گران‌قیمت هم واسپاری می‌شوند؟ وضعیت اجرای قانون واسپاری منابع کتابی در کتابخانه ملی طی سال‌های 1381-1390

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطلاعات و دانش‌شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

2 استادیار علم اطلاعات و دانش‌شناسی سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران

چکیده

هدف:میزان واسپاری به کتابخانه ملی طی سال‌های 1381-1390 و کاستی‌های اجرای قانون واسپاری شناسائی، و برای رفع آنها پیشنهاد ارائه شده است.
روش/ رویکرد پژوهش: پیمایشی تحلیلی از نوع کاربردی
یافته‌ها: از 531400 عنوان ثبت شده در بانک اطلاعاتی کتاب‌های چاپی خانه کتاب، 8/73 درصد به کتابخانه ملی واسپاری شده است. ناشران تهرانی از 398000 عنوان، 4/69 درصد و ناشران شهرستانی از مجموع 133400 عنوان، 8/86 درصد را به کتابخانه ملی واسپرده‌اند.
نتیجه‌گیری: بین میزان واسپاری ناشران تهرانی و شهرستانی تفاوت معنادار وجود دارد. بین میزان واسپاری موضوعات مختلف در سال‌های مختلف نیز تفاوت معنادار وجود دارد. همچنین بین میانگین قیمت کتاب‌های واسپاری شده و واسپاری نشده طی این ده سال نیز تفاوت معنادار است.


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Are Expensive Books also Deposited? A Review on Implementation of Rules of Books Depository in the National Library of Iran During the years 2002-2011

نویسندگان [English]

  • R. Ghasemi 1
  • F. Khosravi 2
1 M.A. student of Library and Information Science, Islamic Azad University, Hamedan Branch; Hamedan, I.R. Iran
2 Assistant Professor of Library and Information Science, National Library and Archives of I.R. Iran
چکیده [English]

Purpose: The aim of this study is to determine the rate of books depository in the National
Library of Iran during the years 2002-2011. It also tries to detect the shortcomings and to
provide solutions for them.
Design/Methodology/Approach: This study enjoys practical analytical survey method.
Findings: From the 531,400 titles recorded in the database of printed books of Iran Book
House, 73.8% are deposited to the National Library of Iran. Publishers in Tehran have
deposited 69.4% of the total of 398,000 printed titles and the other publishers nationwide
have deposited 86.8% of their total 133,400 published titles to the National Library of Iran.
Conclusion: There is a significant difference between the rate of book depository of publishers
in Tehran and the rest of publishers nationwide. There is also a significant fluctuation
depositing different subjects of books from year to year. In addition there is a
considerable distinction in the average price of deposited and non-deposited titles during
the mentioned 10 years.

کلیدواژه‌ها [English]

  • deposit
  • legal deposit
  • the National library of Iran
  • Iran Book House