ارزیابی مجموعه کتابخانه‌های دانشگاه شهید چمران اهواز براساس استانداردهای مرتبط


عنوان مقاله [English]

Assessment of the collections of Martyr Chamran University libraries in accordance with the related standards

نویسنده [English]

  • By: A. Moradmand

کلیدواژه‌ها [English]

  • Martyr Chamran University
  • Ahvaz
  • University libraries
  • collection
  • collection building
  • Iranian university libraries standards
  • A.C.R.L