نیاز اطلاعاتی، رفتار و الگوی اطلاع‌یابی


عنوان مقاله [English]

Information needs, information seeking and modeling behavior

کلیدواژه‌ها [English]

  • information needs
  • information behavior
  • information seeking behavior
  • information seeking pattern
  • information technology
  • Internet
  • Information databases